Rolnik sem. III

Prowadzenie działalności gospodarczej – Marzena Porada – Jańska – (marzena.rcku@gmail.com )

Produkcja zwierzęca – Krystyna Grześniak (krystynagrzesniak@wp.pl)

Produkcja roślinna, Prowadzenie produkcji rolniczej – Wiesława Szymszon tel. 774102088 (tszymszon@wp.pl) – wychowawca