T. administracji sem. IV

Przygotowanie dok. na podst. p. pracy i p. cywilnego, Prowadzenie postępowania administracyjnego, Sporządzanie analiz i spr. dot. finansów publicznych – Marzena Porada – Jańska ( marzena.rcku@gmail.com ) – wychowawca

Podstawy prawa administracyjnego, Finanse publiczne – Wioleta Letka ( wioletaletka@op.pl )

Zjazd 5 ( 28 – 29.03.2020 r. )

ZJAZD 6 ( 04. – 05.04.2020 r. )

ZJAZD 7 ( 17 – 19.04.2020 r. )

ZJAZD 8 ( 22 – 26.04.2020 r. )