Opiekunka dziecięca sem. II

Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, Pielgnowanie dziecka zdrowego, Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością – Katarzyna Buxakowska – Brzozowska ( opiekunkarcku@wp.pl ) – wychowawca

BHP – Monika Jagielska ( monikajagielska32@wp.pl )

J. angielski – Piotr Machynia ( machynia.piotr@interia.pl )

Podstawy opieki nad dzieckiem, Wychowanie i edukacja dziecka – Ewa Pokora (opiekunkarcku@wp.pl )