Technik administracji sem. III

Podstawy prawa pracy, Podstawy prawa cywilnego, Finanse publiczne, Pracownia pracy biurowej – Wioleta Letka (wioletaletka@op.pl) – wychowawca

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Monika Jagielska (monikajagielska32@wp.pl

Język angielski – Roman Stefaniak (roman.stefaniak28@gamil.com)

Podstawy prawa administracyjnego, Podstawy ekonomii oraz analiza statystyczna, Pracownia administracji – Marzena Porada – Jańska (marzena_janska@op.pl)

Podstawy komunikacji społecznej oraz OMZ – Katarzyna Buxakowska-Brzozowska (abnamyslow@wp.pl)