Wytyczne dotyczące organizowania oraz przeprowadzania w 2021 r. egzaminów.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania oraz przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:
– ósmoklasisty (E8)
– maturalnego (EM)
– zawodowego (EZ)