Technik Rolnik sem. IV

Prowadzenie produkcji zwierzęcej, Pracownia organizacji produkcji zwierzęcej – Krystyna Grześniak (krystynagrzesniak@wp.pl)

Organizacja produkcji rolniczej, Prowadzenie produkcji roślinnej, Pracownia organizacji produkcji rolniczej – Wiesława Szymszon tel. 774102088 (tszymszon@wp.pl) – wychowawca

Instalacje w rolnictwie – Andrzej Kazimierczyk (namaka@wp.pl)