Opiekunka dziecięca sem. IV

Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, Pielgnowanie dziecka zdrowego, Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością – Katarzyna Buxakowska – Brzozowska ( opiekunkarcku@wp.pl ) – wychowawca

J. angielski – Roman Stefaniak ( roman.stefaniak28@gmail.com )

Wychowanie i edukacja dziecka – Ewa Pokora (opiekunkarcku@wp.pl )

Podstawy opieki nad dzieckiem – Jacek Porada (jacek_porada@op.pl)