Rolnik sem. III

Produkcja zwierzęca, Prowadzenie produkcji zwierzęcej – Krystyna Grześniak (krystynagrzesniak@wp.pl) – wychowawca

Produkcja roślinna, Prowadzenie produkcji rolniczej – Wiesława Szymszon (tszymszon@wp.pl)

Przepisy ruchu drogowego – Andrzej Kazimierczyk (namaka@wp.pl)

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Monika Jagielska (monikajagielska32@wp.pl)

Mechanizacja rolnictwa, Podstawy rolnictwa – Andrzej Sobaszek (as.3@wp.pl)

Prowadzenie działalności gospodarczej, Działalność gospodarcza i usługowa – Marzena Porada – Jańska (marzena_janska@op.pl)