PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR III A, III B, V (wrzesień 2022 – styczeń 2023)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem. I

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem. III

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.III

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VII NOWY PLAN

klasa VIII NOWY PLAN