PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR IV, VI (luty 2022 – czerwiec 2022)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ROLNIK sem.IV

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ADMINISTRACJI sem.IV, ROLNIK sem.II

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK RACHUNKOWOśCI sem.II

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VII

klasa VIII