PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR II (luty 2021 – czerwiec 2021)

Szkoła Policealna dla Dorosłych:  

TECHNIK MASAŻYSTA sem. IV (luty 2021 – czerwiec 2021)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem.IV (luty 2021- czerwiec 2021)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem.II (luty 2021- czerwiec 2021)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ADMINISTRACJI sem.II, ROLNIK sem.II

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ROLNIK sem.IV

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
TECHNIK ELEKTRONIK sem.IV