PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR II, IV, VI A, VI B, VIII (luty 2024 – czerwiec 2024)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ROLNIK sem. IV A, sem.IV B (luty 2024 – czerwiec 2024)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem. II (luty 2024 – czerwiec 2024)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: TECHNIK ADMINISTRACJI sem.II (luty 2024 – czerwiec 2024)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VIII NOWY PLAN