PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR IV A, IV B, VI (luty 2023 – czerwiec 2023)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem. II A, sem.II B

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ROLNIK sem. IV (luty 2023 – czerwiec 2023)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI sem.IV (luty 2023 – czerwiec 2023)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VII NOWY PLAN

klasa VIII NOWY PLAN