PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR III, V (wrzesień 2021 – styczeń 2022)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem.III

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ADMINISTRACJI sem.III, ROLNIK sem.I

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK RACHUNKOWOśCI sem.I

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VII

klasa VIII