EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

23 maja 2023 r. godz. 9:00 – Język polski

24 maja 2023 r. godz. 9:00 – Matematyka

25 maja 2023 r. godz. 9:00 – Język angielski

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest jest korzystanie z długopisów zmazywanych/ścieralnych.