EGZAMIN MATURALNY

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny odbywać się będzie

w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.

Listy szczegółowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w RCKU oraz w ZSR