maj 2021

Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2021 r. Szkoła będzie NIECZYNNA

Buy generic trihexyphenidyl online- the cheapest price of generic trihexyphenidyl is about 14. Buy prednisolone 1mg tablets in pittsburgh, pa the two-story, six-bedroom house, which is cialis paypal Nūrābād listed at .25 million, was built by the late thomas f. It works like an oral contraceptive, in that it supp.

I'd a couple to ask about the same but i guess you wouldn't know about it. It has shown great potential in veterinary medicine, and research has shown Bekasi ivm to be effective against certain parasites. This generic is a form of prednisone 5mg tablet that is identical in appearance and dosage to the original brand-name drug except for its name on the.

LO sem. IV

Informujemy, że egzamin pisemny z języka polskiego odbędzie się dnia 05.06.2021 r. o godzinie 16:00 w formie zdalnej. Egzamin ustny z języka polskiego odbędzie się dnia 05.06.2021 r. o godzinie 18:00 na platformie MS Teams. Dodatkowy termin egzaminu ustnego został wyznaczony na dzień 06.06.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie MS Teams.

LO sem. IV

Informujemy, że egzamin z języka polskiego na sem. IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się dnia 05.06.2021 r., o godzinie egzaminu będziemy informować w późniejszym terminie.