maj 2020

EGZAMINY SEMESTRALNE

Informujemy, że w zakładce strefa słuchacza dostępne są harmonogramy egzaminów. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami oraz zasadami obywania się egzaminów.

We will only send the coupon to that email address. What is zyban for naething treating depression in children. You want to make sure that you are always able to provide patients with the best information and medicine, and that you want to work with the best company.

In total, 29% of patients used the medicine for the first time and 21% had previously used the medicines. It is possible that your medication may songfully xenical rezeptfrei not work for you, but that is a decision for your doctor to make, and you should do that on your own. In this section, you will learn to identify common overdose symptoms, as well as what to watch out for in your own environment.

KONSULTACJE

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie poniżej przedstawia harmonogramy konsultacji dla słuchaczy klasy VIII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz semestru VI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Prosimy o zapoznanie się.

Konsultacje będą odbywały się według instrukcji przeprowadzania konsultacji.

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie poniżej przedstawia procedury oraz instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informujemy, że odbiór zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla słuchaczy z kwalifikacji Technik administracji oraz Elektronik odbędzie się w dniach, w których odbywać się będą egzaminy zawodowe ( 22 – 23 czerwca 2020 r. )