Karolina Mielczarek

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie poniżej przedstawia procedury oraz instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informujemy, że odbiór zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla słuchaczy z kwalifikacji Technik administracji oraz Elektronik odbędzie się w dniach, w których odbywać się będą egzaminy zawodowe ( 22 – 23 czerwca 2020 r. )

Informujemy, że Sekretariat RCKU

jest czynny pon. – piąt.

w godz. 8.00 – 14.00

W godz. 14.00 – 16.00 ( pon. – piąt. )

prosimy się kontaktować wyłącznie telefonicznie (77) 4100 – 802

Egzaminy semestralne LO sem. VI

Przypominamy, że od dnia 04.04.2020 r. rozpoczynają się egzaminy semestralne. Harmonogram egzaminów dostępny jest w zakładce Strefa Słuchacza. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami odbywania się egzaminów.