Karolina Mielczarek

EGZAMIN ZAWODOWY 2019

Słuchacze kierunków : Elektromechanik sem. I, Technik rolnik sem. IV, Technik Elektronik sem. I, Technik Masażysta sem. III oraz Opiekun medyczny sem. I proszeni są o wypełnienie oraz dostarczenie do Sekretariatu RCKU w terminie do 18 lutego 2019 r. deklaracji o przystąpienie do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

DEKLARACJA DLA :
Elektromechanik sem. I, Technik rolnik sem. IV,
Technik Elektronik sem. I

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3b.pdf


DEKLARACJA DLA :


Technik Masażysta sem. III oraz Opiekun medyczny sem. I

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

Nabór na stanowisko nauczyciela

Ogłaszamy nabór na stanowisko – NAUCZYCIEL na kierunku TECHNIK ELEKTRONIK od dnia 01.09.2018 r.
Wymagania :
– kwalifikacje pedagogiczne w zakresie przedmiotów tj.: pracownia elektryczna i elektroniczna, instalowanie urządzeń elektronicznych, konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych, użytkowanie urządzeń elektronicznych, obsługiwanie urządzeń elektronicznych, elektrotechnika, elektronika.