PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR III A, III B, IV A, IV B, VI (wrzesień 2023 – styczeń 2024)

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR I (wrzesień 2023 – styczeń 2024)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem. III A, sem.III B (wrzesień 2023 – styczeń 2024)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem. I (wrzesień 2023 – styczeń 2024)

Szkoła Policealna Technik BHP sem.III (wrzesień 2023 – styczeń 2024)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: TECHNIK ADMINISTRACJI sem.I (wrzesień 2023 – styczeń 2024)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VIII NOWY PLAN