PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR II (luty 2019- czerwiec 2019)  

Szkoła Policealna dla Dorosłych:  TECHNIK MASAŻYSTA  sem.IV (luty 2019- czerwiec 2019)


Szkoła Policealna dla Dorosłych:  OPIEKUN MEDYCZNY sem.II (luty 2019- czerwiec 2019)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ROLNIK sem.IV, TECHNIK ADMINISTRACJI sem.II

SEMESTR II (luty 2019- czerwiec 2019)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: ELEKTRONIK sem.II

SEMESTR II (luty 2019- czerwiec 2019)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
ELEKTROMECHANIK sem.II

SEMESTR II (luty 2019- czerwiec 2019)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych