PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR I (wrzesień 2020- styczeń 2021)

Szkoła Policealna dla Dorosłych:  

TECHNIK MASAŻYSTA sem. III (wrzesień 2020- styczeń 2021)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem.III (wrzesień 2020- styczeń 2021)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem.I (wrzesień 2020- styczeń 2021)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   TECHNIK ADMINISTRACJI sem.I, ROLNIK sem.I

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem.III

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
TECHNIK ELEKTRONIK sem.III