PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR II (luty 2020- czerwiec 2020)

Szkoła Policealna dla Dorosłych:  

TECHNIK MASAŻYSTA sem.II (luty 2020- czerwiec 2020)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem.II (luty 2020- czerwiec 2020)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem.II, TECHNIK ADMINISTRACJI sem.IV

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
ELEKTRONIK sem.II

SEMESTR II (luty 2020- czerwiec 2020)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VIII

klasa VII