PLAN ZAJĘĆ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR I (wrzesień 2019- styczeń 2020)  

Szkoła Policealna dla Dorosłych:  

TECHNIK MASAŻYSTA sem.I (wrzesień 2019- styczeń 2020)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem.I (wrzesień 2019- styczeń 2020)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:   ROLNIK sem.I, TECHNIK ADMINISTRACJI sem.III

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
ELEKTRONIK sem.I

SEMESTR I (wrzesień 2019- styczeń 2020)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

klasa VIII

klasa VII