PLAN ZAJĘĆ

zjazd 7 TR s.II, TR s.IV, TA s.IVPubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

SEMESTR I (wrzesień 2017- styczeń 2018)

SEMESTR II (luty 2018- czerwiec 2018)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:                                                              Rolnik sem.I, Rolnik sem.III, T.administracji sem.III

SEMESTR I (wrzesień 2017- styczeń 2018)

SEMESTR II  (luty 2018- czerwiec 2018)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:                                    Elektromechanik sem.I,  Elektryk sem.I

SEMESTR I (wrzesień 2017- styczeń 2018)

SEMESTR II  (luty 2018- czerwiec 2018)

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych:                                              Opiekunka Dziecięca sem.III, Technik Masażysta sem.I

SEMESTR I (wrzesień 2017- styczeń 2018)

SEMESTR II  (luty 2018- czerwiec 2018)

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

SP 5

SP 6

SP 7

SP 8

SP 9

SP zmiana

SP zmiana od 05.02.2018