EGZAMINY SEMESTRALNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH:

1. W dniu egzaminu pisemnego o godz. 16.00 na stronie internetowej Szkoły zostaną opublikowane zadania, które słuchacz musi samodzielnie opracować i przesłać danemu nauczycielowi na skrzynkę pocztową do godz. 18.00.

2. W dniu egzaminu ustnego o godz. 16.00 na platformie Teams po wcześniejszym utworzeniu spotkania przez egzaminującego nauczyciela, słuchacz dołącza do spotkania, po czym oczekuje w poczekalni na swoją kolej.

3. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania, słuchacz otrzyma informację zwrotną o ocenach z egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego oraz ocenie końcowej.

4. Wpisy w indeksie oraz na karcie egzaminacyjnej  zostaną dokonane w późniejszym terminie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły, którą proszę śledzić na bieżąco.

ADRESY NAUCZYCIELI ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”

Informujemy, że w dniu 19.06.2021 r. na platformie TEAMS w godz. 11.00 – 13.00 osoby, które nie zaliczyły egzaminu z j. polskiego będą mogły do niego przystąpić.

Informujemy, że dodatkowy termin egzaminu z j. angielskiego odbędzie się 19.06.2021 r. od godz. 16.00 na platformie TEAMS.