EGZAMINY SEMESTRALNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH:

1. W dniu egzaminu o godz. 16.00 na stronie internetowej Szkoły zostaną opublikowane zadania, które słuchacz musi samodzielnie opracować i przesłać danemu nauczycielowi na skrzynkę pocztową do godz. 18.00.

2.  W dniu egzaminu o godz. 18.00 na stronie internetowej Szkoły zostaną opublikowane zadania, które słuchacz musi samodzielnie opracować i przesłać danemu nauczycielowi na skrzynkę pocztową do godz. 20.00.

3.  Po sprawdzeniu pracy egzaminacyjnej przez nauczyciela zostanie przesłana informacja zwrotna na skrzynkę pocztową do słuchacza o wyniku egzaminu.

4. Na ocenę końcową z danego przedmiotu będzie składała się ocena z wcześniej przesłanej pracy kontrolnej oraz z pracy z egzaminu. Wpisy w indeksie oraz na karcie egzaminacyjnej  zostaną dokonane w późniejszym terminie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły, którą proszę śledzić na bieżąco.

ADRESY NAUCZYCIELI ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”