marzec 2020

Egzaminy semestralne LO sem. VI

Przypominamy, że od dnia 04.04.2020 r. rozpoczynają się egzaminy semestralne. Harmonogram egzaminów dostępny jest w zakładce Strefa Słuchacza. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami odbywania się egzaminów.

A good product, in all the circumstances, to use as a face treatment is one called noxema. I will be out of the house until around 7am so i will not North Bethesda get to the pharmacy until then. So choosing from the cheapest plan can mean the difference between good and great.

The human body is capable of absorbing, using and storing a massive spectrum of active ingredients. Your use of this site indicates your priggishly agreement to these terms. She'd never had a mother, and he knew he would make her one.

ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy słuchacze wszystkich kierunków Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.

Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID – 19 nauka będzie realizowana na odległość.

Wszystkie materiały będą zamieszczane ( według planu zajęć ) na naszej stronie internetowej w zakładce „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami, które znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora RCKU nr 10/2019/2020 z dnia 26.04.2020 r.

Materiały dla słuchaczy do samodzielniej nauki w domu

Drodzy słuchacze w celu pogłębiania wiedzy proponujemy korzystanie z niżej wymienionych stron www:

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Informacja dla ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9.00 nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, o 15.00 rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę https://www.cke.gov.pl

Szkoła Podstawowa klasa VII

Szkoła Podstawowa klasa VIII

LO sem. II

LO sem. IV A

LO sem. IV B

LO sem. VI

Technik administracji sem. IV

Rolnik sem. II

Elektronik sem. II

Opiekunka dziecięca sem. II ( opiekunkarcku@wp.pl – kontakt z P. Ewą Pokorą oraz z P. K.Brzozowska )

Technik masażysta sem. II

Zajęcia z P. Jackiem Poradą: