ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy słuchacze wszystkich kierunków Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.

Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID – 19 nauka będzie realizowana na odległość.

Wszystkie materiały będą zamieszczane ( według planu zajęć ) na naszej stronie internetowej w zakładce „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami, które znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora RCKU nr 10/2019/2020 z dnia 26.04.2020 r.