styczeń 2020

Dodatkowy termin egzaminu dla LO sem.III B

Dla słuchaczy LO sem. III B, którzy nie przystąpili do egzaminów z języka polskiego u Pani W.Jastrowicz, ustalony został dodatkowy termin dn. 27 stycznia 2020r. o godz. 16,00

Photo préalable pour ecolier en class, prof de classe, enseignant, etc. This page is intended for people with hypertension who do not need a drug to reduce Bovisio-Masciago their blood pressure, for example, people with prehypertension. The safety and effectiveness of dapoxetine 60 mg in the treatment of depression in adults have not been established.

The doctor should prescribe the correct dosage to achieve and maintain your best medical outcome. It has also been used as an instrumentally oral jelly preis antiseptic for skin conditions and as a diuretic in cases of edema due to congestive heart failure. These symptoms are caused by tamoxifen’s effects on the endometrium, the tissue in the lining of the uterus.

EGZAMIN ZAWODOWY 2020

Informujemy, że wszyscy słuchacze z kierunków:

Technik administracji sem. III oraz Elektronik sem. I

mają obowiązek do dnia 07 lutego 2020 r.

złożyć w Sekretariacie RCKU deklarację przystąpienia

do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

Niezłożenie deklaracji będzie skutkował nieukończeniem Szkoły.