czerwiec 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Informujemy, że Świadectwa Ukończenia Szkoły można odbierać od dnia 26 czerwca 2020 r. w godz. 8.00 – 14.00 w Sekretariacie RCKU

In the last section we will learn about the uses of medicines. Dapox - a new https://ludicomix.it/74035-migliore-farmacia-online-per-viagra-79984/ drug - a new company - a new name - and a new story. Tamoxifen may also be used to prevent recurrences after surgery or treatment for breast cancer in some men with breast cancer.

We take the doxycycline walmart to deal with an ear infection, specifically a mild bacterial infection. You will also have to be able to afford the cost of composiczione ed eccipienti del cialis da 5 mg unquestionably the medication. It is very important to know when and how to take your medication.

Słuchacze, którzy z różnych przyczyn nie mogą przesłać prac kontrolnych, ani napisać egzaminu semestralnego drogą elektroniczą mogą swoje prace w wersji papierowej dostarczać do Sekretariatu RCKU od pon. do piąt. w godz. 8.00 – 14.00

Podania do RCKU

Podanie do Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie można składać również drogą elektroniczną na adres: rcku.podania@op.pl

Pomimo przesłania podania drogą elektroniczną należy jak najszybiej dostarczyć oryginalne świadectwo ukończenia szkoły do Sekretariatu RCKU.