EGZAMIN ZAWODOWY

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. i chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń – luty 2021 r. zobowiązani są do dostarczenia deklaracji do dnia 15.09.2020 r. do Sekretariatu RCKU.

Harmonogramy zjazdów

W Strefie Słuchacza dostępne są harmonogramy zjazdów dla kierunków kontynuujących naukę.

Harmonogramy dla nowych kierunków będą dostępne wkrótce.

Plany zajęć zostaną opublikowane w terminie do 6 września 2020r.

Słuchacze, którzy z różnych przyczyn nie mogą przesłać prac kontrolnych, ani napisać egzaminu semestralnego drogą elektroniczą mogą swoje prace w wersji papierowej dostarczać do Sekretariatu RCKU od pon. do piąt. w godz. 8.00 – 14.00

Podania do RCKU

Podanie do Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie można składać również drogą elektroniczną na adres: rcku.podania@op.pl

Pomimo przesłania podania drogą elektroniczną należy jak najszybiej dostarczyć oryginalne świadectwo ukończenia szkoły do Sekretariatu RCKU.