KOMUNIKAT DYREKTORA

Od dnia 10.10.2020 r. cały kraj zostanie objęty strefą żółtą z wyłączeniem powiatów ze strefy czerwonej. W związku z tym od soboty (10.10.2020 r.) na terenie całej placówki obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniana ust oraz nosa.

Nakaz dotyczy słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz osób z zewnątrz.

Dyrektor RCKU

mgr Zdzisława Letka

EGZAMIN ZAWODOWY 2021 R.

Informujemy, że słuchacze z kierunków Opiekunka Dziecięca sem. III, Technik Masażysta sem. III oraz Technik Elektronik sem. III, mają obowiązek do dnia 07 lutego 2021 r. złożyć w Sekretariacie RCKU deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji
czerwiec – lipiec 2021 r.

Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało nieukończeniem Szkoły.

EGZAMIN ZAWODOWY

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. i chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń – luty 2021 r. zobowiązani są do dostarczenia deklaracji do dnia 15.09.2020 r. do Sekretariatu RCKU.

Harmonogramy zjazdów

W Strefie Słuchacza dostępne są harmonogramy zjazdów dla kierunków kontynuujących naukę.

Harmonogramy dla nowych kierunków będą dostępne wkrótce.

Plany zajęć zostaną opublikowane w terminie do 6 września 2020r.