EGZAMIN ZAWODOWY 2019

Słuchacze kierunków : Elektromechanik sem. I, Technik rolnik sem. IV, Technik Elektronik sem. I, Technik Masażysta sem. III oraz Opiekun medyczny sem. I proszeni są o wypełnienie oraz dostarczenie do Sekretariatu RCKU w terminie do 18 lutego 2019 r. deklaracji o przystąpienie do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

DEKLARACJA DLA :
Elektromechanik sem. I, Technik rolnik sem. IV,
Technik Elektronik sem. I

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3b.pdf


DEKLARACJA DLA :


Technik Masażysta sem. III oraz Opiekun medyczny sem. I

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2019/Zal_3.pdf

EGZAMINY SEMESTRALNE

Z powodu utrudnień niezależnych od nas, związanych z zamieszczaniem harmonogramów egzaminów semestralnych na stronie szkoły, będą one dostępne w sekretariacie szkoły w wersji papierowej od 17 grudnia 2018r. (poniedziałek). Za utrudnienia przepraszamy