Informujemy, że odbiór zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego dla słuchaczy z kwalifikacji Technik administracji oraz Elektronik odbędzie się w dniach, w których odbywać się będą egzaminy zawodowe ( 22 – 23 czerwca 2020 r. )

Informujemy, że Sekretariat RCKU

jest czynny pon. – piąt.

w godz. 8.00 – 14.00

W godz. 14.00 – 16.00 ( pon. – piąt. )

prosimy się kontaktować wyłącznie telefonicznie (77) 4100 – 802

Egzaminy semestralne LO sem. VI

Przypominamy, że od dnia 04.04.2020 r. rozpoczynają się egzaminy semestralne. Harmonogram egzaminów dostępny jest w zakładce Strefa Słuchacza. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami odbywania się egzaminów.

ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy słuchacze wszystkich kierunków Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.

Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID – 19 nauka będzie realizowana na odległość.

Wszystkie materiały będą zamieszczane ( według planu zajęć ) na naszej stronie internetowej w zakładce „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami, które znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora RCKU nr 10/2019/2020 z dnia 26.04.2020 r.