Materiały dla słuchaczy do samodzielniej nauki w domu

Drodzy słuchacze w celu pogłębiania wiedzy proponujemy korzystanie z niżej wymienionych stron www:

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Informacja dla ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9.00 nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, o 15.00 rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę https://www.cke.gov.pl

Szkoła Podstawowa klasa VII

Szkoła Podstawowa klasa VIII

LO sem. II

LO sem. IV A

LO sem. IV B

LO sem. VI

Technik administracji sem. IV

Rolnik sem. II

Elektronik sem. II

Opiekunka dziecięca sem. II ( opiekunkarcku@wp.pl – kontakt z P. Ewą Pokorą oraz z P. K.Brzozowska )

Technik masażysta sem. II

Zajęcia z P. Jackiem Poradą:

EGZAMIN ZAWODOWY 2020

Informujemy, że wszyscy słuchacze z kierunków:

Technik administracji sem. III oraz Elektronik sem. I

mają obowiązek do dnia 07 lutego 2020 r.

złożyć w Sekretariacie RCKU deklarację przystąpienia

do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

Niezłożenie deklaracji będzie skutkował nieukończeniem Szkoły.