PRACE KONTROLNE

 

LO sem. VI – WOS

LO sem. IV A, IV B – WOS

LO sem. IV A, IV B – Historia i społeczeństwo

LO sem. IV A, IV B, VI – J. angielski

LO IV A matematyka STR. 1

LO IV A matematyka STR. 2

LO IV B matematyka STR. 1

LO IV B matematyka STR. 2

Technik rolnik sem. IV –  ” Dla gospodarstwa rolnego prowadzącego hodowlę trzody chlewnej ” lochy, prosięta, warchlaki, tuczniki ” oraz hodowlę bydła mlecznego dobierz maszyny i urządzenia, które s niezbędne do pielęgnacji tych zwierząt oraz ich produkcji ( zadanie można zrobić dla dwóch innych gatunków zwierząt gospodarskich ) „.

Rolnik sem. II Produkcja zwierzęca – ” Opisz technologię chowu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, uwzględniając potrzeby zwierząt zgodnie z „Dobrostanem zwierząt ” oraz wymagania peszowe i zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych grupach zwierząt.”

Rolnik sem. II  J. angielski – ” Wyjaśnij w języku angielskim w 100 słowach na czym polega nowoczesne rolnictwo”.

Elektromechanik sem. II J. angielski – „Opisz w języku angielskim na 100 słów budowę kabla światłowodowego oraz napisz jego zastosowanie”.

Chemia klasa VII