PRACE KONTROLNE

WOS sem.  III LO

Historia i społeczeństwo sem.  III LO

WOS sem.  V LO

Historia sem.  I LO

J. polski sem. III

J. polski sem. V

Matematyka sem. V LO str. 1

Matematyka sem. V LO str. 2

Biologia LO sem. I

Tematy prac kontrolnych:

  1. Sposoby ochrony przyrody w Polsce.
  2. Wykorzystanie inżynierii genetycznej ( korzyści i zagrożenia ).