PRACE KONTROLNE

Słuchacze LO sem. VI są zobowiązani do przekazywania prac kontrolnych dla nauczycieli na adresy e- mail :

Matematyka – marzenaporjan@gmail.com

WOS – 1historyk@wp.pl

J. polski – miwanyszczuk@o2.pl

J. angielski gr. I – romek904@yahoo.com

J. angielski gr. II – machynia.piotr@interia.pl

Geografia – ewail@gazeta.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub występujących problemów prosimy o kontakt rcku@epoczta.pl