ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

This essay best describes the topic of alcohol abuse in the family and how it affects your children. You can buy prednisone 10 mg for sale in india from pharmacy-shop.com.ph Pekalongan for low price. The price and availability of tamoxifen tablets in canada can be very hard to get your hands on in canada.

The market would reach ,350 billion by 2012, according to estimates from deloitte consulting. Clavulanic acid was originally used for treating tuberculosis, but is currently used for a wide variety of indications including chronic diarrhea, acute cialis generico a poco prezzo and chronic pancreatitis, gastroenteritis, ulcerative colitis, irritable bowel syndrome, and intestinal obstruction. This is because there are only different brand name drugs in the market.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /RCKUNamyslow/SkrytkaESP

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Wielkim akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajtów.
Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.