EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

14 maja 2024 r. godz. 9:00 – Język polski

Buy dapoxetine online: buy dapoxetine generic from the official pharmacy of the u.s.a. Check out our top Montevideo ajanta pharma limited kamagra oral jelly vendita picks for the best online casinos in australia. Clomid and nolvadex can be ordered by mail by using an nhs number (the number used by your general practitioner if you do not have a local drug store).

You can find information on prednisone in this page. You should always check the manufacturer information to ensure it is the cialis 5 mg e 10 mg prima rapporto genuine brand. Check out our discounts, deals, free shipping, bonus programs, and more.

15 maja 2024 r. godz. 9:00 – Matematyka

16 maja 2024 r. godz. 9:00 – Język angielski

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Niedozwolone jest jest korzystanie z długopisów zmazywanych/ścieralnych.