Egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

Słuchacze kierunków: Technik rolnik sem. IV, Elektromechanik sem. II, Elektryk sem. II, Technik administracji sem. IV oraz Opiekunka dziecięca sem. IV, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. proszeni są o złożenie w Sekretariacie RCKU deklaracji o przystąpienie do egzaminu do dnia 18 lutego 2018 r. Nie złożenie takiej deklaracji w terminie będzie uniemożliwiało przystąpienie do egzaminu.

EGZAMIN ZAWODOWY 2018

Słuchacze kierunku Rolnik sem. III oraz słuchacze, którzy ukończyli szkołę, ale nie zdali egzaminu zawodowego, proszeni są o zgłoszenie się do Sekretariatu RCKU do dnia 15 wrzesnia 2017 r. w celu podpisania deklaracji.

EGZAMIN MATURALNY 2018