wrzesień 2017

EGZAMIN ZAWODOWY 2018

Słuchacze kierunku Rolnik sem. III oraz słuchacze, którzy ukończyli szkołę, ale nie zdali egzaminu zawodowego, proszeni są o zgłoszenie się do Sekretariatu RCKU do dnia 15 wrzesnia 2017 r. w celu podpisania deklaracji.

EGZAMIN MATURALNY 2018