EGZAMIN ZAWODOWY

DEKLARACJE I INFORMACJE

DOTYCZĄCE EGZAMINU ZAWODOWEGO W 2022 R.

Informacje dla zdających | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)

Komunikaty dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2022.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)