marzec 2020

Egzaminy semestralne LO sem. VI

Przypominamy, że od dnia 04.04.2020 r. rozpoczynają się egzaminy semestralne. Harmonogram egzaminów dostępny jest w zakładce Strefa Słuchacza. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz zasadami odbywania się egzaminów.

ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy słuchacze wszystkich kierunków Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie.

Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID – 19 nauka będzie realizowana na odległość.

Wszystkie materiały będą zamieszczane ( według planu zajęć ) na naszej stronie internetowej w zakładce „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami, które znajdują się w Zarządzeniu Dyrektora RCKU nr 10/2019/2020 z dnia 26.04.2020 r.

Materiały dla słuchaczy do samodzielniej nauki w domu

Drodzy słuchacze w celu pogłębiania wiedzy proponujemy korzystanie z niżej wymienionych stron www:

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Informacja dla ósmoklasistów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9.00 nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, o 15.00 rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę https://www.cke.gov.pl

Szkoła Podstawowa klasa VII

Szkoła Podstawowa klasa VIII

LO sem. II

LO sem. IV A

LO sem. IV B

LO sem. VI

Technik administracji sem. IV

Rolnik sem. II

Elektronik sem. II

Opiekunka dziecięca sem. II ( opiekunkarcku@wp.pl – kontakt z P. Ewą Pokorą oraz z P. K.Brzozowska )

Technik masażysta sem. II

Zajęcia z P. Jackiem Poradą: