RADA SŁUCHACZY

W Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie  funkcjonuje Rada Słuchaczy, na którą należy wpłacać opłatę na semestr w wysokości 50,00

Nr konta bankowego 10 8890 0001 0037 3755 4000 0001

Rada Słuchaczy przy Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie

46 – 100 Namysłów

ul. Pułaskiego 3C

z dopiskiem: opłata na RS , imię i nazwisko, semestr, kierunek