EGZAMIN MATURALNY

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny odbywać się będzie

w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie.

Listy szczegółowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w RCKU oraz w ZSR

Informacje dotyczące egzaminów ustnych w 2020 r.

Egzamin maturalny