EGZAMINY SEMESTRALNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH ( w sytuacji egzaminów przeprowadzalnych zdalnie)

1. W dniu egzaminu pisemnego o godzinie zgodnej z harmonogramem egzaminów na stronie internetowej Szkoły zostaną opublikowane zadania, które słuchacz musi samodzielnie opracować i przesłać danemu nauczycielowi na skrzynkę pocztową.

2. W dniu egzaminu ustnego na platformie Teams po wcześniejszym utworzeniu spotkania przez egzaminującego nauczyciela, słuchacz dołącza do spotkania, po czym oczekuje w poczekalni na swoją kolej.

3. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania, słuchacz otrzyma informację zwrotną o ocenach z egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego oraz ocenie końcowej.

4. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły, którą proszę śledzić na bieżąco.

ADRESY NAUCZYCIELI ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE „ODDZIAŁY – KIERUNKI”