KONTAKT

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie

SEKRETARIAT tel. ( 77 ) 4100 802

fax. ( 77 ) 4100 802

e – mail: rcku@epoczta.pl

www.rcku-namyslow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paulina Kowalczyk

e-mail: paulina.kowalczyk94@wp.pl

Nabywca: 
Powiat Namysłowski
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
NIP: 752-14-53-127 
Odbiorca: 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
ul. Pułaskiego 3c
46-100 Namysłów
NIP: 752-14-07-529
Regon: 532382969