wrzesień 2020

EGZAMIN ZAWODOWY

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. i chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń – luty 2021 r. zobowiązani są do dostarczenia deklaracji do dnia 15.09.2020 r. do Sekretariatu RCKU.