Paulina Kowalczyk

LO sem. IV

Informujemy, że egzamin pisemny z języka polskiego odbędzie się dnia 05.06.2021 r. o godzinie 16:00 w formie zdalnej. Egzamin ustny z języka polskiego odbędzie się dnia 05.06.2021 r. o godzinie 18:00 na platformie MS Teams. Dodatkowy termin egzaminu ustnego został wyznaczony na dzień 06.06.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie MS Teams.

LO sem. IV

Informujemy, że egzamin z języka polskiego na sem. IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się dnia 05.06.2021 r., o godzinie egzaminu będziemy informować w późniejszym terminie.

Informujemy, że Sekretariat RCKU jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 14:00. W godzinach 14:00 – 17:00 Szkoła jest otwarta istnieje wtedy możliwość zostawienia dokumentów, podań itp. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 77 4100 802 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres rcku@epoczta.pl