BIBLIOTEKA

W Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie można skorzystać z BIBLIOTEKI Zespołu Szkół Rolniczych znajdującej się w budynku RCKU

BIBLIOTEKA CZYNNA

Poniedziałek – czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 15.30