maj 2021

LO sem. IV

Informujemy, że egzamin pisemny z języka polskiego odbędzie się dnia 05.06.2021 r. o godzinie 16:00 w formie zdalnej. Egzamin ustny z języka polskiego odbędzie się dnia 05.06.2021 r. o godzinie 18:00 na platformie MS Teams. Dodatkowy termin egzaminu ustnego został wyznaczony na dzień 06.06.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie MS Teams.

LO sem. IV

Informujemy, że egzamin z języka polskiego na sem. IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się dnia 05.06.2021 r., o godzinie egzaminu będziemy informować w późniejszym terminie.