DYREKTOR

                   Dyrektor Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

                                   w Namysłowie  mgr Andrzej Galla