styczeń 2022

Egzaminy semestralne

Informujemy, że dodatkowy termin egzaminu ustnego z języka angielskiego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dla gr. I, sem. III oraz V został wyznaczony na dzień 02.02.2022 r. (środa) na godzinę 17.00.

Egzaminy semestralne

Informujemy, że dodatkowy termin egzaminu ustnego z fizyki w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych sem. III został wyznaczony na dzień 01.02.2022 r. (wtorek) na godzinę 18.00.

Egzaminy semestralne

Harmonogramy egzaminów zostały zamieszczone w strefie słuchacza/ egzaminy semestralne.

Dla niektórych kierunków zostały wprowadzone zmiany w harmonogramach egzaminów.

Egzaminy będą się odbywały zdalnie na platformie Teams, natomiast dla kierunku Opiekun Medyczny (egzaminy odbędą się zdalnie i stacjonarnie)