Marzena Porada

Egzaminy semestralne

Harmonogramy egzaminów semestralnych na wszystkich kierunkach znajdują się w strefie słuchacza/egzaminy semestralne.

Terminy egzaminów na kierunku Opiekun Medyczny zostały zmienione.

Egzaminy semestralne

Harmonogramy egzaminów zostały zamieszczone w strefie słuchacza/ egzaminy semestralne.

Dla niektórych kierunków zostały wprowadzone zmiany w harmonogramach egzaminów.

Egzaminy będą się odbywały zdalnie na platformie Teams, natomiast dla kierunku Opiekun Medyczny (egzaminy odbędą się zdalnie i stacjonarnie)

W Strefie Słuchacza w zakładce egzaminy semestralne zostały zamieszone egzaminy dla Rolnika sem.III

Harmonogramy zjazdów

W Strefie Słuchacza dostępne są harmonogramy zjazdów dla kierunków kontynuujących naukę.

Harmonogramy dla nowych kierunków będą dostępne wkrótce.

Plany zajęć zostaną opublikowane w terminie do 6 września 2020r.