NABÓR 2021/2022

Podania do Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego można składać również drogą elektroniczną na adres rcku.podania@op.pl

Pomimo przesłania podania drogą elektroniczną należy jak najszybciej dostarczyć oryginalne świadectwo ukończenia szkoły do Sekretariatu RCKU.