NABÓR 2020/2021

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego.

https://www.kuratorium.opole.pl/zarzadzenie-nr-7-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-maja-2020-roku/

Podania do Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego można składać również drogą elektroniczną na adres rcku.podania@op.pl

Pomimo przesłania podania drogą elektroniczną należy jak najszybciej dostarczyć oryginalne świadectwo ukończenia szkoły do Sekretariatu RCKU.