styczeń 2020

EGZAMIN ZAWODOWY 2020

Informujemy, że wszyscy słuchacze z kierunków:

Technik administracji sem. III oraz Elektronik sem. I

mają obowiązek do dnia 07 lutego 2020 r.

złożyć w Sekretariacie RCKU deklarację przystąpienia

do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

Niezłożenie deklaracji będzie skutkował nieukończeniem Szkoły.