WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Informujemy, że w dniu 09.04.2021 r. będzie można odbierać wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej i praktycznej) z sesji styczeń – luty 2021.